Wizualizacja danych szkolenie

Wizualizacja danych szkolenie

Wizualizacja danych w raportach i prezentacjach

Wykresy, diagramy i infografiki.

Program szkolenia

Czym jest skuteczna wizualizacja danych
 • rola grafiki w komunikacji liczb
 • prezentacja graficzna – wpływ na interpretację i wnioskowanie
 • format wykresu i graficzne eksponowanie informacji
 • wykres, tabela czy infografika
Przegląd użytecznych narzędzi do prezentacji danych – praktyczne przykłady
 • Pakiet MS Office – raporty, zestawienia i prezentacje
 • bezpłatne programy graficzne,
 • narzędzia internetowe do tworzenia raportów i infografik
 • mapy, chmury słów, generatory ascii
Wizualizacja danych w MS Excel
 • formatowanie warunkowe
 • wyróżnianie komórek z określoną zawartością
 • szybka wizualizacja danych w tabeli – zakresy kolorów, ikony, paski danych
 • formatowane komórek – tworzenie formuł
Dobór typu wykresu do specyfiki danych
 • wykresy kolumnowe, słupkowe, liniowe, kołowe
 • wykresy skumulowane
 • osie wykresu – skale liniowe i nieliniowe, osie pomocnicze
 • obrazowanie proporcji – mapa drzewa
 • eksponowanie wybranego punktu danych
 • zasady poprawnego tworzenia wykresów
Wizualna manipulacja
 • graficzne maskowanie niewygodnych danych
 • ukrywanie trendu
 • dobór skali wykresu
 • znaczenie perspektywy wykresu
 • grupowanie danych
Dashboardy – zbiorcze informacje graficzne
Tworzenie dobrych prezentacji biznesowych w PowerPoint
 • kluczowe zasady tworzenia prezentacji i kompozycji slajdów
 • grafika SmartArt – obrazowe przedstawienie zależności i hierarchii informacji
 • przekazywanie informacji za pomocą ikon, obrazów i wykresów
 • jak stosować efekty w pokazach slajdów
 • kolorystyka prezentacji i elementy brandingu
Sposób prezentacji i zachowanie prezentera
 • spójność wyglądu i zachowania prezentera z tematyką i formą prezentacji
 • skupianie zainteresowania odbiorców
 • reagowanie na nieoczekiwane zdarzenia podczas prezentacji
 • zarządzanie pytaniami i odpowiedziami
Infografika jako sposób prezentacji danych
 • czym jest infografika
 • dobór prezentacji danych do grupy docelowej
 • ustalenie zakresu i celu przekazu
Infografika w przestrzeni publicznej
 • informacyjna
 • nawigacyjna
 • porządkująca
Perspektywy danych w infografikach
 • perspektywa danych
 • perspektywa czasu
 • perspektywa procesu
 • perspektywa miejsca
 • perspektywa bohatera
 • perspektywa humoru
Dobre praktyki i błędy w infografikach – przykłady
Canva jako narzędzie on-line do tworzenia projektów graficznych
 • wybór formatu projektu – prezentacja, wpis w social media, infografika
 • wybór layoutu
 • praca w oknie projektu;
 • dostępne elementy graficzne – grafiki, wykresy, elementy animowane
 • formaty zapisu
Zdjęcia i grafiki w wizualizacji danych danych w infografikach
 • praca ze zdjęciami – kadrowanie, ustawienia pozycji
 • dostosowanie barw, kontrastu i jasności
 • ramki i siatek zdjęć
 • zewnętrzne źródła zdjęć i grafik
Dodatkowe darmowe narzędzia do graficznej prezentacji danych

Forma szkolenia - Wizualizacja danych

Spotkanie online na platformie Google Meet
 • Szkolenie odbywa się online, bez potrzeby instalacji komunikatora. Wystarczy połączenie z internetem.
 • Uczestnicy otrzymują wygodny link do spotkania.
Oprogramowania potrzebne podczas szkolenia
 • Uczestnicy korzystają z własnego dostępu do MS Office (Excel, PowerPoint)
 • Ćwiczenia na narzędziu Canva odbywają się na kontach bezpłatnych
Metody szkolenia
 • Wykład / prezentacja
 • Ćwiczenia praktyczne przy komputerze
 • Case study
 • Praca indywidualna z trenerem
Czas szkolenia
 • 8 godzin dydaktycznych
 • Szkolenie odbywa się w godzinach 9.00 – 16.00 
 • 4 bloki szkolenia po 90 min
 • 2 przerwy 15 min
 • 1 przerwa 45 min (obiadowa)
 • 1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut
Wielkość grupy szkoleniowej
 • Grupa szkoleniowa liczy maksymalnie 8 uczestników
Koszt szkolenia
 • 1200 zł   800 zł netto za 1 uczestnika
 • Zniżki dla Klienta zgłaszającego więcej niż 1 uczestnika. 2 uczestników: 400 zł netto za osobę; 3 i więcej uczestników: 300 zł netto za osobę
Wizualizacja danych szkolenie