Doradztwo marketingowe

Doradztwo marketingowe, to profesjonalne usługi świadczone przez specjalistów. Konsultanci marketingowi specjalizują się w strategii, audycie, oraz analityce. Zgodnie z ewolucją przedsiębiorczości i sposobem prowadzenia biznesu, doradztwo musiało rozszerzyć swoje usługi poza tradycyjne funkcje, takie jak badanie rynku, czy strategia brandingu.

Marketing zorientowany na klienta sprawia, że klienci są częścią komunikatu marketingowego marki. Działania te oparte są na nowych funkcjach i procesach, na danych analitycznych i automatyzacji z racji na dynamiczny rozwój marketingu w internecie.

Co to jest doradztwo marketingowe

Doradztwo marketingowe jest jednym z najskuteczniejszych podejść w ocenie i planowaniu transformacji marketingowej. Ostatecznie doradztwo może obejmować kilka zadań, takich jak plan automatyzacji marketingu, struktura marketingu, ocena i funkcje technologii marketingowych, analizę danych i szkolenia.

Definicja doradztwa marketingowego ewoluowała na przestrzeni lat

Jednym z głównych powodów tej zmiany jest ogromna ekspansja technologii i sieci społecznościowych. W rezultacie wpłynęło to na metodologię marketingu, a kanały cyfrowe zaczęły zastępować tradycyjne kanały medialne. Co więcej, doświadczenia i nawyki zakupowe w internecie znalazły się w centrum zmian, a zachowania konsumentów w internecie poddawane są ciągłej analizie. 

Sprawdź: konsultacje marketingowe

Doradztwo marketingowe - Wartość dla biznesu

We współczesnym biznesie, konsultacje marketingowe przenosimy w obszar transformacji cyfrowej, automatyzacji, analityce danych, jak i usług doradztwa brandingowego. W świecie marketingu online należy zapewnić doradztwo w takich kanałach jak SEO, Social Media, Content Marketing, czy PCC (model reklamy w internecie).

Marketing szybko ewoluował ze względu na internet i rozwój marketingu online. Zatem jaką wartość ma doradztwo w zakresie digital marketingu dla Twojego biznesu? 

doradztwo marketingowe
Zdobywaj klientów

Główną wartością konsultacji marketingowej jest traktowanie doradcy jako partnera biznesowego. Zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Doradca jest po to, by pomagać Twojej firmie w osiąganiu celów biznesowych. Doradca zewnętrzny nie angażuje się jednak w długie procesy podejmowania decyzji w firmie, czy wewnętrzne sprawy przedsiębiorstwa.

Kiedy skorzystać z doradztwa?

Należy również zaznaczyć, że niektóre firmy poszukują usług konsultacji marketingowych tylko wtedy, gdy napotkają problemy, np. blokady w zakresie rozwoju działalności i realizacji celów. Należy jednak pamietać, że doradztwo marketingowe jest ważniejsze na wczesnym etapie tworzenia działań marketingowych.

Główna korzyść z doradztwa marketingowego polega na ustaleniu strategicznego podejścia do kanałów cyfrowych i brandingu, co może pomóc w opracowaniu wstępnej strategii działania.

Odpowiedzialność i kreatywne rozwiązywanie problemów

Doradztwo marketingowe może być skutecznym rozwiązaniem dla biznesu, jeśli chcesz osiągnąć sukces i generować wzrost sprzedaży. Konsultanci dostarczają sprawdzone i kreatywne rozwiązania, które mogą wesprzeć Twoją strategię marketingową.

Firmy zawsze poszukują fachowej pomocy, aby nie tylko wykonać zadanie, ale także zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku. Usługi doradztwa są opłacalne ponieważ dodają wartość zarówno do samej marki oraz do samych działań marketingowych. Główną korzyścią takiej usługi jest umiejętność przedstawienia wizji dotyczącej rozwoju firmy, planu działania, jak i zapobieganie błędom marketingowym.

Pogłębianie wiedzy marketingowej

Marketing, to bardzo obszerny dział, a jego znajomość i odpowiednie wykorzystanie, to ogromna przewaga dla każdej firmy. Doradca może zapewnić dostęp to specjalistycznej wiedzy marketingowej, oferując wielkie wsparcie w rozwoju Twojej firmy. Co więcej, spersonalizowane metody badania rynku i analizy danych dostarczone przez doradcę pomagają firmom w ocenie oraz w zrozumieniu wartości produktu lub usługi i docelowego konsumenta.

Złożoność marketingu cyfrowego stanowi problem dla wielu przedsiębiorstw

W rezultacie konsultacje marketingowe, zwłaszcza w zakresie digital marketingu, jest niezwykle pomocną usługą świadczoną przez doświadczonych specjalistów w określonych kanałach marketingowych. Takich jak: media społecznościowe, strony internetowe, pozycjonowanie, SEO, e-mail marketing, Copywriting, czy płatne kampanie typu Google i Facebook Ads.

Elastyczna i szybka integracja

Główną przeszkodą w budowaniu skutecznej strategii marketingowej jest znalezienie odpowiednich specjalistów. Zwykle chodzi o czynnik ludzki, a nie o inwestycje finansowe czy bariery rynkowe. Jednak pozyskiwanie tych sprawdzonych marketerów, to powolny proces pod względem zatrudniania, dostosowywania i zarządzania. W środowisku biznesowym, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

Wygodne warunki umowy B2B

Łatwiej jest zintegrować działania marketingowe płynące od podmiotu zewnętrznego na warunkach umowy B2B, w celu oceny potrzeb firmy i planu marketingowego. Ponadto, doradztwo podzielone jest na kilka działów, co zapewnia elastyczne warunki współpracy z firmami. Mogą być bardziej skoncentrowane na określonych kanałach marketingowych, takich jak SEO i Social Media lub na technologii, takiej jak marketing automation lub kampanie PCC.

Co więcej, usługi te mogą być prowadzone miesięczne, rocznie lub w dowolny, indywidualny, wygodny sposób dla danej firmy.

doradztwo marketingowe

Główne funkcje doradztwa marketingowego

Konsulting marketingowy to usługa, która umożliwia firmom dostęp do zaawansowanej wiedzy marketingowej na dogodnych warunkach. Firmy zatrudniają doradców zwykle w oparciu o pilne potrzeby, krótkie terminy realizacji usługi lub cykliczne spotkania. Skorzystanie z tej opcji różni się od poszukiwania managera, czy dyrektora ds. marketingu, ponieważ zaangażowanie tutaj jest uważane za długoterminowe i związane obowiązkiem wdrożenia wiążącej umowy o pracę.

Działania marketingowe, jako usługa zewnętrzna z umową B2B, pozwalają na stosunkowo łatwy proces selekcji, głównie ze względu na rodzaj umowy. Najważniejsze zalety usług doradztwa marketingowego można podsumować w następujących kluczowych cechach.

Analiza rynku

Zbieranie informacji o rynku i przeprowadzanie analizy konkurencji jest zasadniczo jednym z głównych fundamentów procesu konsultingowego. Tradycyjnie marketerzy stosowali metody, takie jak ankiety i wywiady, aby zebrać przydatne informacje. Ostatecznie marketing internetowy zmienił sposób pracy badaczy i zapewnił nowe możliwości uzyskania dokładniejszych informacji.

Obecnie agencje marketingowe są w stanie zbierać dokładne dane za pomocą narzędzi, takich jak Semstorm, Senuto, Surferseo, Google Analytics i wiele innych. Narzędzia te pozwalają pozyskać istotne informacje dla rozwoju danego biznesu.

Strategia marketingowa

Usługi doradcze w zakresie marketingu opiera się na stworzeniu planu działań. Strategia marketingowa jest niezbędna do wdrażania działań marketingowych jeśli myślisz przyszłościowo o swoim biznesie.  Oczywiście, marketing robiony na szybko w mediach społecznościowych oraz szybkie, płatne kampanie w celu generowania ruchu i sprzedaży potrafią być bardzo skuteczne. Niemniej, klienci równie szybko zrozumieją, że te błyskawiczne wygrane reklamy nie są ostatecznie opłacalne i nie pomagają marce w rozwoju.

Rozpoczęcie kampanii marketingowych wymaga wyznaczenia celów i skutecznej strategii

Truizmem jest, że głównym celem przedsiębiorstw jest sprzedaż. Niemniej, należy pamiętać, że sprzedaż jest procesem, a do rozwoju sprzedaży prowadzą działania marketingowe, które powinny być dobrze przemyślane.

Błędy marketingowe, nie tylko powodują żadną, bądź niską sprzedaż, potrafią również wpłynąć na negatywny wizerunek marki, a wizerunek ciężko jest odbudować.

Branding

Brandingiem nazywamy kreatywne usługi, projektowanie oraz opracowywanie pomysłów na rzecz wizerunku marki i wyobrażenia na jej temat. Branding jest strategicznym narzędziem w planie marketingowym, wykazuje wytyczne dotyczące pracy kreatywnej i przekazu marki w różnych kanałach marketingowych.

Branding to proces tworzenia silnego, pozytywnego postrzegania firmy, jej produktów lub usług w umyśle klienta poprzez łączenie takich elementów jak: logo, design, misja i spójny temat w całej komunikacji marketingowej. Skuteczny branding pomaga firmom wyróżnić się na tle konkurencji i zbudować lojalną bazę klientów. Konsulting marketingowy może być bardzo przydatną usługą w całym procesie. 

doradztwo marketingowe
Technologia

Strategiczne podejście w marketingu online nie wystarczy, gdy brakuje znajomości technologii. Dlatego rolą doradztwa marketingowego jest dostarczenie narzędzi do automatyzacji i analizy. Jest to ważna część i korzyść jaką niesie konsulting marketingowy. Zasadniczo rola nie polega tylko na rysowaniu wykresów i dostarczaniu wskazówek, ale także na wprowadzaniu opłacalnej technologii do procesu marketingowego w celu ulepszania i skalowania. 

Data Driven

Mowa o marketingu opartym na danych. Data Driven jest podejściem do optymalizacji komunikacji marki w oparciu o informacje o klientach.

Marketerzy zorientowani na dane wykorzystują dane klientów do przewidywania ich potrzeb, pragnień i przyszłych zachowań. Takie spostrzeżenia pomagają w opracowaniu spersonalizowanych strategii marketingowych w celu uzyskania najwyższego możliwego zwrotu z inwestycji (ROI).

Żyjemy w dobie danych cyfrowych

W związku z tym decyzje marketingowe podlegają analizie cyfrowej. We współpracy z agencją oferującą konsultacje marketingowe, otrzymasz oparte na danych rozwiązania, nowe narzędzia, analizę sytuacji, aż po kontrolę i zarządzanie kampaniami. Usługi doradcze w zakresie marketingu mogą być niezwykle pomocną usługą. Konsultant marketingowy pomoże w dokonaniu ważnych decyzji.

Zorientowanie na klienta

Firmy wdrażają swoje produkty i zarządzają markami, aby zaspokoić potrzeby klientów. Doradca marketingowy wykorzystuje dane o klientach do tworzenia spersonalizowanych kampanii marketingowych. Dane o konsumentach stają się głównym źródłem analiz i wysoce zaawansowanej segmentacji.

Nawiązując do Data Driven – zorientowanie na klienta polega na możliwości nawiązania kontaktu z klientami w odpowiednim czasie, miejscu i z właściwą ofertą. Doradztwo marketingowe pomoże w ukierunkowaniu działań skierowanych na potrzeby potencjalnych i obecnych klientów.

Zwrot z inwestycji ROI

Naturalne jest, że przedsiębiorcy myślą o marketingu jako o jednym z kluczowych generatorów wzrostu sprzedaży i dlatego inwestycje marketingowe znajdują się pod ogromną presją. Każda złotówka wydana na marketing powinna wygenerować opłacalny zwrotu z inwestycji. Marketing jest podstawą obliczania ROI, a doradztwo marketingowe powinno być zaprojektowane tak, aby służyło temu celowi biznesowemu.

foto4-doradztwo marketingowe

Doradztwo w zakresie e-commerce

Sprzedaż online, to coraz powszechniejszy sposób prowadzenia biznesu przez firmy. Jednak proces handlu elektronicznego wymaga specjalistycznej wiedzy, która zapewni odpowiednią konfigurację np. koszyków zakupowych, pikseli śledzących, automatyzację poczty e-mail, czy personalizację podróży klienta.

Chociaż niektórzy mogą pomyśleć, że ustawienie witryny WooCommerce, czy PrestaShop jest łatwym procesem, marketing e-commerce jest dość trudny ze względu na dużą konkurencję w płatnych kanałach. Zasadniczo strategia e-commerce wymaga szeroko zakrojonego planowania, aby osiągnąć docelowy koszt konwersji. Konsulting marketingowy może być dla Ciebie dużym wsparciem w prowadzeniu sprzedaży internetowej.

Marketing internetowy - wyzwanie dla firm

Jeden z najczęstszych problemów w marketingu online jest spadek leadów i nieefektywny współczynnik konwersji. W innych przypadkach problem polega na generowaniu wysokiej jakości ruchu na stronie i w kanałach cyfrowych. Dlatego specjalistyczne doradztwo marketingowe dotyczy wielu obszarów. Opracowanie strategii marketingowej w internecie to spore wyzwanie.

Przykłady strategii marketingu cyfrowego obejmują kampanię w mediach społecznościowych, strategię marketingu treści (Content Marketing), e-mail marketing, pozycjonowanie, optymalizację pod kątem wyszukiwarek (SEO), reklamy płatne (PPC), czy marketing afiliacyjny. Poniżej przedstawiamy najczęstsze problemy, z którymi borykają się firmy w związku z digital marketingiem.

Marketing w mediach społecznościowych

Konsulting marketingowy dla działań online dotyczy wielu obszarów. Powszechnie wiadomo, że Social Media, to bardzo konkurencyjny kanał marketingowy. Firmy mają tendencję do badania wydajności swoich kanałów w mediach społecznościowych. Problem ten zwykle wiąże się z potrzebą zwiększenia zasięgu i poprawy komunikacji marki.

Pozycjonowanie

Potrzeba wyższej pozycji w wynikach organicznych Google sprawiła, że ​​SEO stało się jednym z głównych priorytetów w działaniach marketingowych. Firmy zawsze zmagają się z dużą konkurencją w rankingu organicznym i poszukują doświadczonego doradztwa w pozycjonowaniu, aby osiągnąć najbardziej optymalne wyniki.

doradztwo marketingowe
Problemy techniczne

Problemy techniczne mogą być różne, od prostego rozwiązywania problemów i instalowania piksela śledzącego, po złożone integracje technologii marketingowych np. Marketing Automation, e-mail marketing, czy optymalizacja reklam. W niektórych przypadkach doradca marketingowy jest potrzebny do przygotowania planu automatyzacji marketingu.

Analiza marketingowa

Doradztwo marketingowe, to także zbieranie i analizowanie danych marketingowych. Analiza danych stanowi jeden z najważniejszych problemów dla firm. Chociaż śledzenie danych dzięki współpracy z Google Analytics może wydawać się prostym rozwiązaniem, tak połączenie wszystkich kanałów i przeprowadzanie zaawansowanej analizy wymaga wiedzy i doświadczenia. Konsultant marketingowy wprowadzi Cię w tajniki analizy albo przeprowadzi analizę za Ciebie.

Doradztwo w marketingu online

Główną kwestią w podejściu do konkretnych zagadnień, takich jak SEO czy Social Media, jest to, że marketing polega na budowaniu strategii. Zasadniczo doradztwo marketingowe wymaga indywidualnego podejścia, które obejmuje nie tylko poprawę np. popularnych mediów społecznościowych, ale także przybliża krótko- i długoterminowe wpływy na cele biznesowe i wizerunek marki. 

Szansa na rentowną strategię marketingową – konsulting marketingowy

Model współpracy z zewnętrznymi partnerami w zakresie działań marketingowych umożliwia firmom nie tylko badanie wyników, ale także szansę na rentowną strategię marketingową. Ponadto, profesjonalne konsultacje, wyznaczanie właściwego kierunku dla rozwoju biznesu, a ostatecznie pozyskanie nowych klientów i wzrost sprzedaży.

Nawiązanie współpracy z doradcą marketingowym wymaga zrozumienia metod pracy i środowiska marketingowego w świecie online. Poza tym, usługi doradztwa marketingowego nie zawsze są usługami luksusowymi lub wysoce strategicznymi. Tego typu usługa jest elastyczna i może być niezbędnym etapem tworzenia modelu biznesowego Twojej firmy.

Bezpłatna konsultacja - doradztwo marketingowe

Potrzebujesz pomocy w zakresie działań marketingowych online w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji i sprawdź jak możemy pomóc w rozwoju Twojego biznesu w internecie.