Komunikacja w biznesie szkolenie

Komunikacja w biznesie szkolenie 

Efektywna komunikacja w biznesie. Budowanie relacji.

Program szkolenia

Umiejętności komunikacyjne w życiu codziennym i w biznesie
 • jak budować dobry kontakt z innymi ludźmi
 • sposób budowania zdań a dobre relacje
 • jasne i motywujące określanie celu
 • problemy w komunikacji
Budowanie pierwszego wrażenia
 • dlaczego pierwsze wrażenie jest ważne
 • jakie czynniki wpływają na odbiór osoby przez otoczenie
 • świadome budowanie pierwszego wrażenia
 • zakładanie Kotwicy
Wpływ samooceny na style komunikowania się z innymi ludźmi
Komunikacja asertywna
 • wyrażanie potrzeb, emocji i oczekiwania
 • komunikat „Ja” zamiast komunikatu „Ty” – ćwiczenia
 • określenie i obrona granic
 • asertywne wyrażanie próśb
 • techniki odmawiania (różne formy NIE)
 • asertywne przekazywanie opinii – komplementowanie, krytykowanie
 • radzenie sobie z krytyką – wykrywanie zawoalowanej krytyki – sposoby reakcji – ćwiczenia
Techniki wywierania wpływu i ich demaskowanie
 • jawne i ukryte sposoby wywierania wypływu (perswazje vs manipulacje)
 • techniki asertywne – przykłady i scenki
 • sposoby wykrywania kłamstwa i niespójności przekazu
 • jak rozpoznać manipulację
Negocjacje w biznesie 
 • kiedy negocjacje mają sens
 • język korzyści, rozwiązania win-win
 • jak uniknąć przyszłych nieporozumień
 • osoby niedecyzyjne w negocjacjach – forma manipulacji
 • rola emocji przy stole negocjacyjnym
Podstawy biznesowego savoir vivre’u
 • rozmowa telefoniczna
 • dobre praktyki korespondencji tradycyjnej i elektronicznej
 • kiedy, komu i jak przekazywać wizytówki
 • zasady precedencji – etykieta w biznesie
 • firmy o zasięgu globalnym – uwzględnienie różnic międzykulturowych
Kreowanie zawodowego wizerunku
 • jak zbudować autorytet
 • wizerunek vs hierarchia
 • dress code – podstawy i niuanse
 • zachowanie i sposób mówienia
 • wystąpienia na forum
 • błędy w kreowaniu wizerunku.

Forma szkolenia Komunikacji w biznesie

Spotkanie online na platformie Google Meet
 • Szkolenie odbywa się online, bez potrzeby instalacji komunikatora. Wystarczy połączenie z internetem.
 • Uczestnicy otrzymują wygodny link do spotkania.
Metody szkolenia
 • Wykład / prezentacja
 • Ćwiczenia praktyczne przy komputerze
 • Case study
 • Praca indywidualna z trenerem
Czas szkolenia
 • 8 godzin dydaktycznych
 • Szkolenie odbywa się w godzinach 9.00 – 16.00 
 • 4 bloki szkolenia po 90 min
 • 2 przerwy 15 min
 • 1 przerwa 45 min (obiadowa)
 • 1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut
Wielkość grupy szkoleniowej
 • Grupa szkoleniowa liczy maksymalnie 8 uczestników
Koszt szkolenia
 • 1400 zł   1000 zł netto za 1 uczestnika
 • Zniżki dla Klienta zgłaszającego więcej niż 1 uczestnika. 2 uczestników: 500 zł netto za osobę; 3 i więcej uczestników: 350 zł netto za osobę
 Komunikacja w biznesie szkolenie